Elżbieta Kantowicz jest związana z rynkiem HoReCa od 16 lat. Swoje doświadczenie budowała w dziale sprzedaży Impel Catering współpracując z klientami z wielu branż. Specjalizuje się przede wszystkim w obszarze współpracy ze szpitalami, a w szczególności outsourcingu usług żywienia pacjentów. Pełniła między innymi funkcję dyrektora ds. sprzedaży, a ostatnio dyrektora handlowego grupy produktowej Catering, w skład której wchodzą spółki zależne od Impel. Będzie łączyć obowiązki prezesa spółki Impel Catering z ostatnio zajmowanym stanowiskiem.

Poza strukturami spółki Impel Catering Elżbieta Kantowicz pełni funkcję prezesa kujawsko-pomorskiego oddziału Federacji Przedsiębiorców Polskich, reprezentując kluczowe interesy gospodarcze i społeczne lokalnych pracodawców i pracowników. Jest także wiceprzewodniczącą kujawsko-pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektów strategii rozwoju województwa oraz tworzeniu rekomendacji rozwiązań i propozycji zmian legislacyjnych.

Aktualności