Impel Catering sp. z o.o. s.k. zgodnie z oczekiwaniami Klientów oraz wewnętrzną polityką podnoszenia jakości przygotowywanych posiłków podjęła decyzję o przyłączeniu się do inicjatywy „Polska bez klatek” i deklaruje całkowitą rezygnację z wykorzystywania jaj pochodzących z chowu klatkowego we wszystkich obszarach biznesowych firmy do końca roku 2025.

Decyzja podyktowana jest względami etycznymi, dobrem zwierząt oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Aktualności