Prezes Elżbieta Kantowicz reprezentowała Impel Catering podczas wyjazdowym posiedzenia Komisji Zasobów Naturalnych (NAT), która odbyła się w Toruniu. Na konferencję przybyli członkowie Parlamentu Europejskiego, eksperci Komisji Europejskiej, ONZ oraz reprezentanci świata nauki i organizacji pozarządowych. Wśród poruszanych tematów znalazły się: ochrona konsumentów, instrumenty wzmocnienia zrównoważonego rolnictwa oraz polityka rybołówstwa. Ważnymi tematami debat były też kwestię odporności europejskich systemów produkcji i dystrybucji żywności na zagrożenia i kryzysy.

Aktualności