Z radością informujemy, że utrzymaliśmy certyfikat ISO 22000, który jest systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności. Proces ten koncentruje się na wynikach i zawiera wymagania dla każdej organizacji w branży spożywczej, których celem jest pomoc w poprawie ogólnych wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności, określa wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmuje wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności – od upraw i hodowli po stół, a w przypadku Impel Catering – bardzo często – tacę z żywnością. 

ISO 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności, którego podstawę stanowi system HACCP. Wdrożony i utrzymywany przez Impel Catering system HACCP zapewnienia bezpieczeństwo produkowanej przez nas żywności spełniającej wymagania zdrowotne oraz eliminuje zagrożenia na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji. 

Przechodząc audyty prowadzone przez firmę zewnętrzną i utrzymując certyfikację jesteśmy pewni, że proces produkcji posiłków jest bezpieczny i powtarzalny, a naszym klientom gwarantujemy wysoką jakość i zadowolenie. 

ISO 22000 to norma międzynarodowa, odpowiednia dla każdej firmy w całym łańcuchu produkcji żywności.

Jakie są korzyści płynące dla klientów i partnerów Impel Catering z certyfikacja ISO 22000:

  • Wprowadzenie w firmie procesów o międzynarodowym uznaniu 
  • Zapewnienie dostawców i interesariuszy o kontroli zagrożeń 
  • Wprowadzenie środków kontroli w całym łańcuchu dostaw 
  • Jasny podział obowiązków i odpowiedzialności 
  • Stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów, aby zachowały efektywność 

Aktualności