W związku z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem w sprawie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków Impel Catering podjął działania promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, koncentrując się zarówno na właściwym odżywianiu, jak i regularnej aktywności fizycznej.

Wychodzimy poza tradycyjną edukację, angażując się aktywnie w placówki oświatowe, gdzie chcemy podnosić jakość żywienia i promować świadomość dotyczącą aktywności fizycznej. Nasze działania obejmują również wspieranie inicjatyw mających na celu zminimalizowanie marnowania żywności, co stanowi ważny aspekt naszej misji. Przekazujemy najnowszą wiedzę z zakresu zdrowego żywienia zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, angażując także nauczycieli w proces edukacyjny. Jesteśmy pewni, że inwestowanie w zdrowe nawyki od najmłodszych lat przyniesie długofalowe korzyści.

Wraz z działaniami edukacyjnymi będziemy prowadzić konsultacje z placówkami oświatowymi startującymi w programie „Posiłek w szkole i w domu”. Posiadamy olbrzymie doświadczenie w budowaniu, wyposażaniu i zarządzaniu 18-toma kuchniami centralnymi w całym kraju.

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Wsparcie będzie obejmować organizację pomieszczeń umożliwiających bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków przez uczniów w szkole.

Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić:  
•    80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni). Doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; stworzenie nowych stołówek szkolnych; 
•    25 tys. zł – na wsparcie w adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń, które przeznaczone są do spożywania posiłków (jadalni).

Dofinansowanie będzie można pozyskać na:
•    bieżące prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
•    zakup niezbędnego wyposażenia kuchni oraz pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Aktualności