20 maja 2024 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności. Centrum stanowi nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W wydarzeniu, na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Jarosława Bosego, wzięła udział Ewa Kąkol, Dyrektor Biura Grupy Produktowej Catering.

Centrum składa się z sześciu nowopowstałych i wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę jednostek specjalistycznych, które działają w  trzech obszarach: żywność, środowisko i weterynaria. Zaprojektowano je jako zaplecze, pozwalające naukowcom na prowadzenie badań na rzecz podmiotów, takich jak np. Impel Catering poszukujących innowacyjnych rozwiązań konkretnych problemów w zakresie dotyczącym żywności i zdrowia.
Liczymy, że wspólnie będziemy mieli niejedną okazję na współpracę w zakresie:
– współtworzenie nowej generacji żywności funkcjonalnej ukierunkowanej na zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych (dietozależnych),
– promocji zdrowego stylu życia,
– zwiększenia świadomości konsumentów z zakresu żywności i żywienia.

A już 24 maja 2024 r. w jednej z kuchni produkcyjnych Impel Catering, pokazywać będziemy studentom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jak funkcjonuje kuchnia, która przygotowuje posiłki dla pacjentów szpitala.

Galeria zdjęć z otwarcia CIT, źródło: zasoby własne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, https://cit.upwr.edu.pl/:

Zobacz spot prezentujący Centrum Innowacyjnych Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

Aktualności