Z końcem stycznie 2023 roku w Impel Catering odnowiliśmy kontrakt z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu.

W marcu rozpoczynamy proces zmiany usługi żywienia pacjentów z modelu tradycyjnego na IMFOOD w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5. Wartość zamówienia to prawie 21 mln złotych. 

Dzięki wprowadzeniu IMFOOD’u pacjenci otrzymają wyższy standard żywienia. Wprowadzeniu usługi towarzyszyć będą poważne inwestycje. Z początkiem marca rozpoczyna się remont szpitalnej kuchni WSS nr 5, który wg przewidywań potrwa około 10 miesięcy. Do czasu zakończenia remontu posiłki dla pacjentów będą realizowane przez kuchnię spółki Consensus z Dąbrowy Górniczej, wchodzącą w skład grupy produktowej catering w Grupie Impel. 

Impel Catering będzie żywił pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu przez 4 lata.

Aktualności