Ewa Kąkol Dyrektor Biura Zarządzania Produktem CAT na zaproszenie Urzędu Miejskiego Wrocławia – Wydziału Klimatu i Energii, znalazła się wśród panelistów unijnego projektu Green Local Deals. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Urzędu Miast, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, dietetycy i reprezentanci świata biznesu. 

Spotkanie było poświęcone bezpieczeństwu żywnościowemu, podnoszeniu świadomości żywieniowej i zmianom nawyków, a także ograniczeniu marnowania żywności. 

Spotkanie miało formę warsztatową. W jego trakcie zgłębiano komponenty systemu żywnościowego miasta związane ze:

  • zbiorowym żywieniem,
  • produkcją przemysłu spożywczego,
  • odpadami,
  • opakowaniami,
  • rolą wody,

a także szacunkiem do żywności i sposobami przeciwdziałania jej marnowaniu.

Wszystkie konteksty odnosiły się do przyszłości – bliższej i dalszej.   Prowadzącym warsztaty była poznańska firma GreenHat, specjalizująca się we future thinking.

Aktualności