W czym możemy pomóc?

Wybierz interesujący Cię temat

Nasze dane:

Impel S.A.
ul. Słonimskiego 1
50-304 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS: 0000004185
NIP 8990106769
REGON 00631884900000
Kapitał zakładowy 64 325 885 zł

e-mail: cc.info@impel.pl
Infolinia: 800 190 911

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Kawczyński
e-mail: iod.isa@impel.pl